Aanmelden

Deelnemerschap (\'lidmaatschap\')

Omdat SAKB een stichting is, zijn er in juridische zin geen leden maar zgn. deelnemers. Toch hanteren wij in het dagelijks spraakgebruik vaak voor het gemak het woord \"leden\". SAKB-leden betalen een jaarlijkse bijdrage van € 37,50 op gironummer NL50INGB0004384296.

- Zij ontvangen vier keer per jaar de Nieuwsbrief en krijgen korting bij o.a. de Open Ateliers, excursies en lezingen.

Leden/deelnemers ontvangen van SAKB ateliers op vertoon van het lidmaatschapsbewijs:
- 15% korting bij de aanschaf van teken- en schildermaterialen bij Ingma aan de Van der Hooplaan 231 in Amstelveen en
- 10% korting bij de aanschaf van klei en gereedschap (niet van steen) bij Keramikos, aan de Oudeweg 153 in Haarlem.

- Ook kunnen SAKB-leden exposeren in de door SAKB Ateliers geëxploiteerde ruimten. Leden worden omtrent de activiteiten, berichten uit de kunstdisciplines, tentoonstellingen en verdere activiteiten van SAKB Ateliers op de hoogte gehouden via de Nieuwsbrief.

Aanmeldformulier

Ondergetekende meldt zich aan als lid van de SAKB Ateliers.
Uw lidmaatschap wordt ieder jaar tot wederopzegging automatisch verlengd.
Opzeggen, schriftelijk voor 1 december.

een * geeft aan dat deze gegevens verplicht ingevuld moeten worden


indien u uw e-mailadres invult, ontvangt u digitaal een bevestiging

indien u de Nieuwsbrief per e-mail wilt ontvangen, dient u een e-mailadres op te geven